Melding plaatsen
 
Stichting Beveiliging De Munt
p/a: Vivan Accountants
Ecopark 40
8305 BK Emmeloord

info@veiligemmeloord.nl

Stichting Beveiliging De Munt

Welkom op de officiële website van de Stichting Beveiliging De Munt (SBDM). De SBDM, opgericht in 2010, zet zich in voor de veiligheid van de ondernemers op bedrijventerrein de Munt (inclusief het Ecopark) in Emmeloord.


De SBDM is in 2010 in eerste instantie opgericht om het collectieve beveiligingsproject in combinatie met intelligent cameratoezicht te waarborgen. De Munt is het eerste bedrijventerrein in de gemeente Noordoostpolder dat is voorzien van intelligent cameratoezicht.

Ook is onder regie van de SBDM in 2010 een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) opgericht. Deze werkgroep (bestaande uit ondernemers, gemeente, politie, brandweer en ondersteuning) zet zich in voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein door het opstellen van een Plan van Aanpak met daarin diverse uit te voeren maatregelen voor het bedrijventerrein. Doordat de communicatie tussen de verschillende partijen in het plan van aanpak gewaarborgd is, kan het collectieve beveiligingsproject optimaal blijven functioneren en kan gewerkt worden aan een schoner, heler en veiliger bedrijventerrein.

Meer informatie over het beveiligingsproject en het KVO-B vindt u verder op deze website.

Meldpunt voor ondernemers

Voor ondernemers is er vaak niets lastiger dan het ondervinden van overlast waarbij u veel moeite moet doen om de zaken aangepakt of opgeruimd te krijgen. In het kader van het KVO-B heeft het bestuur van de SBDM daarom een meldpunt ingericht waarbij u in enkele simpele stappen een melding kunt maken van bijvoorbeeld zwerfvuil, graffiti, verkeersonveilige situaties, graffiti, kapotte lantaarnpalen, etc.

Uw melding komt direct bij de juiste contactpersoon terecht zodat deze snel en correct kan worden afgehandeld. Het meldpunt vindt u aan de linkerkant van de website, onder de button ‘Ik wil een melding maken’.

Digitaal aangifte doen voor bedrijven, organisaties en winkeliers

Via deze link kunt u digitaal aangifte doen.

Locaties AED

Is uw bedrijf in het bezit van een AED? Geef dit dan door via info@veiligemmeloord.nl zodat wij uw locatie op deze pagina kunnen opnemen.


© SBDM Emmeloord 2018 | website : Alstro Media